Chính sách hủy tour

Các chính sách hoãn hủy dành tham khảo cho du khách khi đặt tour, đối với từng chương trình du lịch cụ thể sẽ được quy định tại hợp đồng hoặc các yêu cầu hoản hủy của Danasea và du khách
 
CHÍNH SÁCH HOẢN HỦY CHO ĐOÀN RIÊNG
ĐỐI VỚI TOUR HẰNG NGÀY: TOUR NỬA NGÀY – 1 NGÀY
 
CHÍNH SÁCH HỦY TOUR RIÊNG
Thời Gian Hủy
Thu Phí
Trước 10 ngày
Phí 20% giá tour
Trước 07 -> 10 ngày
Phí 50% giá tour
Trước 03 -> 07 ngày
Phí 70% giá tour
Từ 3 ngày đến ngày khởi hành
Phí 100% giá tour
Lưu ý: Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền đối với những du khách bỏ dở chương trình du lịch giữa chừng.

Chính sách trẻ em:
 • Trẻ em dưới 6 tuổi miễn phí,gia đình tự lo cho bé (ngồi chung với cha mẹ).
 • Hai người lớn được kèm một trẻ em (dưới 6 tuổi), từ trẻ em (dưới 6 tuổi) thứ hai trở lên phải mua 50% giá vé người lớn.
 • Trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi mua 50% giá vé người lớn (có nửa suất ăn + 1 chỗ ngồi riêng và ngủ chung với bố mẹ).
 • Nếu quý khách yêu cầu thêm 01 giường riêng (cùng phòng Bố Mẹ) cho trẻ em, trường hợp này sẽ bị phụ thu giá phòng đơn.
 • Từ 12 tuổi trở lên mua 1 vé người lớn.
ĐỐI VỚI TOUR HẰNG NGÀY, TRỌN GÓI, XUYÊN VIỆT: TỪ 2 NGÀY TRỞ LÊN
CHÍNH SÁCH HỦY TOUR RIÊNG
1 -> 3 Sao
4 Sao trở lên
Thời Gian Hủy
Thu Phí
Thời Gian Hủy
Thu Phí
Trước 15 ngày
Phí 50%
Trước 25 ngày
Phí 40%
Trước 10 -> 15 ngày
Phí 70%
Trước 17 ->25 ngày
Phí 60%
Trước 7 -> 10 ngày
Phí 90%
Trước 10 -> 17 ngày
Phí 90%
Từ 7 ngày đến ngày khởi hành
Phí 100%
Từ 7 ngày đến ngày khởi hành
Phí 100%
Lưu ý:
 • Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền đối với những du khách bỏ dở chương trình du lịch giữa chừng.
 • Chính sách đổi ngày và hủy tour không áp dụng cho vé máy bay giá rẻ có điều kiện không hoàn không đổi.
 • Đối với VietJet Air & Jetsar sau khi xuất vé - mất phí 100% .
 • Đối với Vietnam Airlines :
  • Đối với hạng giá rẻ sau khi xuất vé – mất phí 100%.
  • Đối với hạng giá thường:
   • Trước 2 ngày khởi hành – mất phí 600,000vnd/khách.
   • Sau 2 ngày - mất phí 100%.
Chính sách trẻ em:
 • Trẻ em dưới 6 tuổi: miễn phí, gia đình tự lo cho bé (ngồi chung với cha mẹ).
 • Hai người lớn được kèm một trẻ em dưới 6 tuổi, từ trẻ em (dưới 6 tuổi) thứ hai trở lên phải mua 50% vé người lớn.
 • Trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi mua 50% vé người lớn (có nửa suất ăn + 1 chỗ ngồi riêng và ngủ chung với bố mẹ).
 • Nếu quý khách yêu cầu thêm 01 giường riêng (cùng phòng Bố Mẹ) cho trẻ em, trường hợp này sẽ bị phụ thu giá phòng đơn.
 • Từ 12 tuổi trở lên mua 1 vé người lớn
 • Đối với vé máy bay:
  • Vietnamairline: Trẻ em dưới 2 tuổi – mua 10% giá vé người lớn, trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi – mua 90% giá vé người lớn, trẻ em từ 12 tuổi trở lên – giá vé người lớn.
  • Jetstar: Trẻ em dưới 2 tuổi – 319.000 vnđ/1 em bé/1 chặng, trẻ em từ 02 tuổi trở lên – giá vé người lớn.
  • Vietjetair: Trẻ em dưới 2 tuổi – 275.000 vnđ/1 em bé/1 chặng, trẻ em từ 02 tuổi trở lên – giá vé người lớn.
+++++++++++
CHÍNH SÁCH HỦY DÀNH CHO TOUR GHÉP ĐOÀN
 
ĐỐI VỚI TOUR HẰNG NGÀY: TOUR NỬA NGÀY – 1 NGÀY
 
CHÍNH SÁCH HỦY TOUR GHÉP ĐOÀN
Thời Gian Hủy
Thu Phí
Trước 1 ngày
Miễn phí (sẽ hoàn lại tiền sau 30 ngày)
Trước 06h tối – trước ngày khởi hành
Phí 10% giá tour
Sau 06h tối – trước ngày khởi hành
Phí 100% giá tour
Đến ngày khởi hành
Phí 100% giá tour
CHÍNH SÁCH ĐỔI NGÀY GHÉP ĐOÀN
Đổi lần 1 (trước 24h)
Đổi lần 2 (trước 24h)
Đổi lần 3
Miễn phí
Phí 10% giá tour
Phí 100% giá tour
Chính sách trẻ em:
 • Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí,gia đình tự lo cho bé (ngồi chung với cha mẹ).
 • Hai người lớn được kèm một trẻ em (dưới 5 tuổi), từ trẻ em (dưới 6 tuổi) thứ hai trở lên phải mua 50% giá vé người lớn.
 • Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 9 tuổi mua 50% giá vé người lớn (có nửa suất ăn + 1 chỗ ngồi riêng và ngủ chung với bố mẹ).
 • Từ 09 tuổi trở lên mua 1 vé người lớn (Ví Dụ:Bé sinh ngày 5/03/2004 - ngày đi tour là 5/03/2013 -> bé đã đủ 9 tuổi -> Tính 1 vé người lớn)
Ghi chú: Đối với Tour Cần Giờ - chính sách trẻ em không giống như các tour khác.
Chính sách trẻ em của Tour Cần Giờ như sau:
 • Trẻ em dưới 3 tuổi miễn phí,gia đình tự lo cho bé (ngồi chung với cha mẹ).
 • Hai người lớn được kèm một trẻ em (dưới 3 tuổi), từ trẻ em (dưới 3 tuổi) thứ hai trở lên phải mua 75% giá vé người lớn.
 • Trẻ em từ 3 tuổi đến dưới 6 tuổi mua 75% giá vé người lớn (có nửa suất ăn + 1 ghế ngồi riêng).
 • Từ 6 tuổi trở lên mua 1 vé người lớn (Ví Dụ:Bé sinh ngày 5/03/2004 - ngày đi tour là 5/03/2013 -> bé đã đủ 9 tuổi -> Tính 1 vé người lớn)
 
+++++
ĐỐI VỚI TOUR HẰNG NGÀY: TOUR 2 NGÀY TRỞ LÊN
 
CHÍNH SÁCH ĐỔI NGÀY GHÉP ĐOÀN
Tiêu chuẩn
Đổi lần 01
Đổi lần 02
Đổi lần 03
1 -> 3 sao - đổi trước 4 ngày
Miễn phí
Phí 20% giá tour
Phí 100% giá tour
4 sao - đổi trước 7 ngày
Miễn phí
Phí 20% giá tour
Phí 100% giá tour
CHÍNH SÁCH ĐÃ ĐỔI NGÀY VÀ SAU ĐÓ HỦY TOUR GHÉP ĐOÀN
Tiêu chuẩn
Đổi lần 01 và Hủy
Đổi lần 02 và Hủy
Đổi lần 03 và Hủy
1 -> 4 Sao
Phí 50% giá tour
Phí 100% giá tour
Không có
CHÍNH SÁCH HỦY TOUR GHÉP ĐOÀN
1 -> 3 Sao
4 Sao trở lên
Thời Gian Hủy
Thu Phí
Thời Gian Hủy
Thu Phí
Trước 04 ngày
Miễn phí (sẽ hoàn lại tiền sau 30 ngày)
Trước 14 ngày
Miễn phí (sẽ hoàn lại tiền sau 30 ngày)
Trước 02 -> 04 ngày
Phí 25%
Trước 10 -> 14 ngày
Phí 25%
Trước 24 -> 48 giờ
Phí 50%
Trước 5 -> 10 ngày
Phí 50%
Sau 24 giờ
Phí 100%
Sau 5 ngày
Phí 100%
ĐỐI VỚI TOUR HẰNG NGÀY:
CHÍNH SÁCH ĐỔI NGÀY GHÉP ĐOÀN
Tiêu chuẩn
Đổi lần 01
Đổi lần 02
Đổi lần 03
2 -> 3 sao - đổi trước 7 ngày
Miễn phí
Phí 50% giá tour
Phí 100% giá tour
4 sao trở lên - đổi trước 15 ngày
Miễn phí
Phí 50% giá tour
Phí 100% giá tour
2 -> 4 Sao
Thời Gian Hủy
Thu Phí
Trước 10 ngày
Miễn phí (sẽ hoàn lại tiền sau 30 ngày)
Trước 07 -> 10 ngày
Phí 10%
Trước 03 -> 07 ngày
Phí 30%
Trước 24 -> 48 giờ
Phí 50%
Sau 24 giờ
Phí 100%
Lưu ý:
 • Việc đổi ngày & hủy tour phụ thuộc vào dịch vụ khách sạn và vé máy bay.
 • Đối với VietJet Air & Jetstar sau khi xuất vé - mất phí 100% .
 • Đối với Vietnam Airlines :
  • Đối với hạng giá rẻ sau khi xuất vé – mất phí 100%.
  • Đối với hạng giá thường:
   • Trước 2 ngày khởi hành – mất phí 600,000vnd/khách.
   • Sau 2 ngày - mất phí 100%.
Chính sách trẻ em của tour 2 ngày trở lên và tour Phú Quốc:
 • Trẻ em từ 1 tuổi đến dưới 5 tuổi miễn phí, gia đình tự lo cho bé (ngồi chung với cha mẹ).
 • Hai người lớn được kèm một trẻ em dưới 5 tuổi, từ trẻ em (dưới 5 tuổi) thứ hai trở lên phải mua 50% vé người lớn.
 • Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 9 tuổi mua 50% vé người lớn (có nửa suất ăn + 1 chỗ ngồi riêng và ngủ chung với bố mẹ).
 • Nếu quý khách yêu cầu thêm 01 giường riêng (cùng phòng Bố Mẹ) cho trẻ em, trường hợp này sẽ bị phụ thu như giá phòng đơn.
 • Từ 9 tuổi trở lên mua 1 vé người lớn
 • Đối với vé máy bay:
  • Vietnamairline: Trẻ em dưới 2 tuổi – mua 10% giá vé người lớn, trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi – mua 90% giá vé người lớn, trẻ em từ 12 tuổi trở lên – giá vé người lớn.
  • Jetstar: Trẻ em dưới 2 tuổi – 319.000 vnđ/1 em bé/1 chặng, trẻ em từ 02 tuổi trở lên – giá vé người lớn.
  • Vietjetair: Trẻ em dưới 2 tuổi – 275.000 vnđ/1 em bé/1 chặng, trẻ em từ 02 tuổi trở lên – giá vé người lớn.
 
++++++
CHÍNH SÁCH TOUR TRỌN GÓI VÀ TOUR XUYÊN VIỆT
 
CHÍNH SÁCH ĐỔI NGÀY GHÉP ĐOÀN
Tiêu chuẩn
Đổi lần 01
Đổi lần 02
Đổi lần 03
2 -> 3 sao - đổi trước 7 ngày
Miễn phí
Phí 50% giá tour
Phí 100% giá tour
4 sao trở lên - đổi trước 15 ngày
Miễn phí
Phí 50% giá tour
Phí 100% giá tour
Lưu ý:
 • Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền đối với những du khách bỏ dở chương trình du lịch giữa chừng.
 • Chính sách đổi ngày và hủy tour không áp dụng cho vé máy bay giá rẻ có điều kiện không hoàn – không đổi.
 • Đối với VietJet Air & Jetstar sau khi xuất vé - mất phí 100% .
 • Đối với Vietnam Airlines :
  • Đối với hạng giá rẻ sau khi xuất vé – mất phí 100%.
  • Đối với hạng giá thường:
   • Trước 2 ngày khởi hành – mất phí 600,000vnd/khách.
   • Sau 2 ngày - mất phí 100%.
CHÍNH SÁCH HỦY TOUR GHÉP ĐOÀN
2 -> 4 Sao
Thời Gian Hủy
Thu Phí
Trước 10 ngày
Miễn phí (sẽ hoàn lại tiền sau 30 ngày)
Trước 07 -> 10 ngày
Phí 10%
Trước 03 -> 07 ngày
Phí 30%
Trước 24 -> 48 giờ
Phí 50%
Sau 24 giờ
Phí 100%
Lưu ý:
 • Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền đối với những du khách bỏ dở chương trình du lịch giữa chừng.
 • Chính sách đổi ngày và hủy tour không áp dụng cho vé máy bay giá rẻ có điều kiện không hoàn – không đổi.
Chính sách trẻ em:
 • Trẻ em từ 1 tuổi đến dưới 6 tuổi miễn phí, gia đình tự lo cho bé (ngồi chung với cha mẹ).
 • Hai người lớn được kèm một trẻ em dưới 6 tuổi, từ trẻ em (dưới 6 tuổi) thứ hai trở lên phải mua 50% vé người lớn.
 • Trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi mua 50% vé người lớn (có nửa suất ăn + 1 chỗ ngồi riêng và ngủ chung với bố mẹ).
 • Nếu quý khách yêu cầu thêm 01 giường riêng (cùng phòng Bố Mẹ) cho trẻ em, trường hợp này sẽ bị phụ thu như giá phòng đơn.
 • Từ 12 tuổi trở lên mua 1 vé người lớn (Ví Dụ:Bé sinh ngày 5/03/2001 - ngày đi tour là 5/03/2013 -> bé đã đủ 12 tuổi -> Tính 1 vé người lớn)
 • Đối với vé máy bay:
  • Vietnamairline: Trẻ em dưới 2 tuổi – mua 10% giá vé người lớn, trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi – mua 90% giá vé người lớn, trẻ em từ 12 tuổi trở lên – giá vé người lớn.
  • Jetstar: Trẻ em dưới 2 tuổi – 319.000 vnđ/1 em bé/1 chặng, trẻ em từ 02 tuổi trở lên – giá vé người lớn.
  • Vietjetair: Trẻ em dưới 2 tuổi – 275.000 vnđ/1 em bé/1 chặng, trẻ em từ 02 tuổi trở lên – giá vé người lớn.
CHÍNH SÁCH XE OPEN BUS
Sau khi đặt vé quý khách không được hủy vé, đổi ngày khởi hành.
Lưu ý: Đối với vé xe buýt, 1 ghế ngồi = 1 vé không phân biệt người lớn hay trẻ em.

CHÍNH SÁCH TOUR NGÀY LỄ - TẾT
Lễ: 30/4 & 01/05, 02/09, giỗ tổ Hùng Vương (10/03 âm lịch)
Tết: Dương lịch, Nguyên Đán
Sau khi đăng ký tour Quý khách không được hủy tour, đổi ngày khởi hành.