Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA DANASEA
DANASEA tourist biết rõ tầm quan trọng của quyền riêng tư đối với khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi muốn đảm bảo bạn hiểu cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn trên các thiết bị và dịch vụ DANASEA cung cấp. Ngoài Chính sách bảo mật áp dụng cho tất cả các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ cung cấp thông tin bổ sung về quyền riêng tư liên quan đến dịch vụ cụ thể khi cần thiết.

TỔNG QUAN VỀ THÔNG TIN CÁ NHÂN
Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trực tiếp, thông tin về cách bạn sử dụng dịch vụ và thông tin của chúng tôi từ các nguồn của bên thứ ba. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn các dịch vụ, hiểu cách bạn sử dụng dịch vụ để chúng tôi có thể cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn cũng như phát triển web và nội dung phù hợp nhất cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp quảng cáo tùy chỉnh phù hợp với bạn.

CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các thành viên DANASEA tourist, cũng như với các công ty cung cấp dịch vụ thay mặt cho DANASEA tourist. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty đối tác đáng tin cậy, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ tour và dịch vụ du lịch, các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu và thông tin về sản phẩm và dịch vụ mà bạn quan tâm. Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân với các cơ quan thực thi pháp luật theo yêu cầu pháp luật hoặc để bảo vệ DANASEA tourist và người dùng của DANASEA tourist

DANASEA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả các thiết bị và dịch vụ DANASEA của chúng tôi. Chúng tôi có thể cập nhật định kỳ Chính sách bảo mật này để phản ánh những thay đổi trong cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân liên quan đến Dịch vụ hoặc những thay đổi trong luật hiện hành. Chúng tôi sẽ đăng thông báo trên trang web của chúng tôi để thông báo trước về những thay đổi quan trọng trong.

CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN GÌ?
DANASEA tourist thu thập thông tin cá nhân của bạn theo nhiều cách. Thông tin bạn cung cấp trực tiếp qua form cung cấp thông tin, một số Dịch vụ cho phép bạn cung cấp thông tin trực tiếp cho chúng tôi.
Ví dụ như:
• Khi bạn tạo tài khoản hoặc hồ sơ trên website chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin như tên, ngày sinh hoặc địa chỉ email của bạn.
• Nếu bạn đặt hàng một sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể được biết tên, địa chỉ, thông tin liên lạc, thông tin vận chuyển, thanh toán để xử lý đơn hàng của bạn.
• Để cung cấp phản hồi khi bạn liên hệ với Dịch vụ khách hàng, chúng tôi có thể cần thông tin để xác minh danh tính của bạn và sản phẩm mà bạn đang tìm hiểu.
• Khi bạn liên lạc với nhân viên của chúng tôi hoặc nhân viên Dịch vụ khác, thông tin liên lạc của bạn sẽ chuyển trên hệ thống của chúng tôi.
• Nếu bạn chia sẻ thông tin liên lạc khác để tạo điều kiện chia sẻ và liên hệ.
 
Thông tin về việc sử dụng dịch vụ của bạn
Ngoài các thông tin bạn cung cấp, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về việc sử dụng Dịch vụ của bạn thông qua website trên thiết bị và các phương tiện khác.
Chúng tôi sẽ thu thập:
• Thông tin thiết bị: Thông tin phần cứng thiết bị, nhận dạng thiết bị, số điện thoại, IP, địa điểm của thiết bị bạn sử dụng để truy cập.
• Thông tin đăng nhập: Thông tin cá nhân sử dụng Dịch vụ của bạn khi đăng nhập thành viên website này. Ngôn ngữ truy vấn tìm kiếm khi bạn tìm kiếm. Các thông tin đến Dịch vụ DANASEA cụ thể và mọi thông tin được lưu trữ trong cookie mà chúng tôi thu thập được từ thiết bị bạn.
• Thông tin vị trí: IP, điểm truy cập .
• Thông tin xem: Thông tin về mạng, bài viết đã truy cập và sản phẩm đã xem trên web, thời lượng xem các thông tin đó.
• Thông tin khác về việc bạn sử dụng Dịch vụ, như ứng dụng bạn sử dụng, trang web bạn truy cập và cách bạn tương tác với nội dung được cung cấp thông qua Dịch vụ.
Thông tin công khai rộng rãi hoặc được mua bán hoặc được chia sẻ
Đôi khi chúng tôi thu thập thông tin công khai rộng rãi hoặc để mua bán, bao gồm thông tin từ các mạng xã hội bạn sử dụng và kết hợp thông tin này với thông tin khác về bạn để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn nhu cầu, mối quan tâm và sở thích của bạn. 
Thông tin khác chúng tôi thu thập: Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin khác về bạn, thiết bị của bạn hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ mà bạn đồng ý gửi cho chúng tôi.

Dịch vụ phân tích của bên thứ ba
Thông qua một số Dịch vụ nhất định, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân về các hoạt động trực tuyến của bạn trên trang web và các thiết bị được kết nối theo thời gian, cũng như trên các trang web, thiết bị, ứng dụng và những tính năng và dịch vụ trực tuyến khác của bên thứ ba. Chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ phân tích của bên thứ ba trên Dịch vụ, như dịch vụ phân tích của Google Analytics. Các nhà cung cấp dịch vụ quản lý những dịch vụ phân tích này giúp chúng tôi phân tích việc sử dụng Dịch vụ của bạn và cải thiện Dịch vụ. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin thu được với các nhà cung cấp này và bên thứ ba liên quan, hoặc họ có thể trực tiếp thu thập những thông tin này để đánh giá việc sử dụng Dịch vụ, giúp quản lý Dịch vụ và chẩn đoán các vấn đề kỹ thuật. Để tìm hiểu về Google Analytics, vui lòng truy cập http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html và https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Tùy chọn của bạn
Bạn có thể lựa chọn không cung cấp cho chúng tôi một số loại thông tin nhất định, chẳng hạn như thông tin được yêu cầu như là một phần của việc đăng ký tài khoản DANASEA. Trong một số trường hợp, điều này có thể hạn chế khả năng sử dụng một số Dịch vụ của bạn. 

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?
Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích sau:
• Giúp bạn đăng ký Dịch vụ dễ dàng nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
• Cung cấp Dịch vụ hoặc các nhu cầu khác bạn yêu cầu
• Cung cấp nội dung tùy chỉnh và dịch vụ cá nhân hóa dựa trên các hoạt động của bạn về Dịch vụ của chúng tôi
• Cung cấp quảng cáo, khuyến mãi và ưu đãi tùy chỉnh có thể khiến bạn quan tâm trên các trang web của chúng tôi, trang web của bên thứ ba và các nền tảng trực tuyến như trang web truyền thông xã hội
• Cung cấp các chương trình và ưu đãi khuyến mãi bằng cách liên lạc tiếp thị trực tiếp, chỉ khi bạn đã đồng ý với chúng tôi
• Yêu cầu bạn cho ý kiến của mình về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và thực hiện các cuộc khảo sát khách hàng, với sự đồng ý riêng của bạn nếu cần
• Cung cấp các bản cập nhật website, dịch vụ bảo trì và hỗ trợ cho các thiết bị của bạn
• Tuân thủ luật pháp và quy trình pháp lý
• Bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của DANASEA tourist, hoặc đối tác kinh doanh hoặc khách hàng của chúng tôi

Chúng tôi sử dụng và kết hợp các thông tin thu thập được về bạn từ Dịch vụ, thiết bị hoặc các nguồn khác của chúng tôi để mang lại cho bạn trải nghiệm tốt hơn. Ví dụ, bạn có thể sử dụng các chi tiết tài khoản DANASEA của mình không chỉ trên Dịch vụ bạn đã đăng ký mà còn ở các Dịch vụ khác sử dụng tài khoản DANASEA. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin bạn cung cấp trực tiếp hoặc thông qua các nguồn khác như được mô tả ở trên để cung cấp nội dung bạn có thể thích hoặc phù hợp với bạn. 

CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA BẠN VỚI AI?
Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin của bạn trong nội bộ doanh nghiệp của mình, nhưng chỉ cho những người cần thông tin đó để cung cấp thêm Dịch vụ hoặc để hỗ trợ các yêu cầu của bạn. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp thông tin của bạn cho các tổ chức sau, chỉ trong phạm vi cần thiết để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi:
• Công ty DANASEA tourist và thành viên mà chúng tôi kiểm soát hoặc sở hữu. 
• Đối tác kinh doanh: Đối tác là người mà chúng tôi hợp tác để cung cấp cho bạn Dịch vụ mà bạn đã yêu cầu hoặc mua. Những đối tác kinh doanh này kiểm soát và quản lý thông tin cá nhân của bạn.
• Nhà cung cấp dịch vụ: Các công ty được lựa chọn cẩn thận cung cấp dịch vụ cho hoặc thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như các công ty giúp chúng tôi ở khâu sửa chữa, trung tâm liên hệ khách hàng, hoạt động chăm sóc khách hàng, quảng cáo (bao gồm quảng cáo tùy chỉnh trên trang web của chúng tôi, trang web của bên thứ ba hoặc nền tảng trực tuyến), thực hiện khảo sát sự hài lòng của khách hàng, lập hóa đơn hoặc thay mặt chúng tôi gửi email. Những nhà cung cấp này cũng cam kết bảo vệ thông tin của bạn.
• Các bên khác khi do pháp luật quy định hoặc cần thiết để bảo vệ dịch vụ của chúng tôi: Ví dụ, có thể cần thiết phải tiết lộ thông tin của bạn theo luật, quy trình pháp lý hoặc án lệnh của các cơ quan chính phủ. Họ cũng có thể tìm kiếm thông tin của bạn từ chúng tôi cho các mục đích thực thi pháp luật, an ninh quốc gia, chống khủng bố hoặc các vấn đề khác có liên quan đến an ninh công cộng.
• Các Bên khác có liên quan đến giao dịch của Công ty: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho một bên thứ ba như là một phần của việc sáp nhập hoặc chuyển nhượng, mua lại hoặc bán hoặc trong trường hợp phá sản.
• Các bên khác được bạn đồng ý hoặc theo chỉ dẫn của bạn: Ngoài nội dung công khai được quy định trong Chính sách bảo mật này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với các bên thứ ba khi bạn đồng ý riêng hoặc yêu cầu việc chia sẻ đó.

CHÚNG TÔI BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?
Chúng tôi rất coi trọng công tác bảo vệ dữ liệu. Chúng tôi đã đưa ra các biện pháp bảo vệ vật lý và kỹ thuật để bảo mật thông tin chúng tôi thu thập được. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng mặc dù chúng tôi thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn nhưng không có trang web, truyền tải Internet, hệ thống máy tính hoặc kết nối không dây nào là hoàn toàn bảo mật cả.

QUYỀN CỦA BẠN LÀ GÌ?
Thông tin cá nhân của bạn thuộc về bạn. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp chi tiết về những gì chúng tôi đã thu thập, hoặc bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa nó hoặc sửa bất kỳ điểm không chính xác nào. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi giới hạn hoặc hạn chế việc xử lý, chia sẻ hoặc truyền thông tin cá nhân của bạn, cũng như cung cấp cho bạn thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi đã thu thập để bạn có thể sử dụng nó cho mục đích riêng của mình.
Tuy nhiên, việc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn cũng có thể dẫn đến mất quyền truy cập vào Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Để đưa ra yêu cầu liên quan đến quyền của bạn hoặc nếu có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi: info@danasea.vn